photos

Cliffs on the Coogee to Bondi walk
Photo © CW